Kỹ sư hệ thống IT

1. Mã công việc: KSIT_004
2. Nội dung công việc: Kỹ sư thiết kế, bảo dưỡng hệ thống IT
3. Địa điểm làm việc: Fukuoka-ken
4. Công việc: Hình thức làm việc:
Nội dung làm việc:
5. Lương & Thưởng: Lương cơ bản: 55万
Thưởng:
Trợ cấp:
Phúc lợi khác:
6. Yêu cầu ứng tuyển: Chuyên ngành:
Tuổi:
Kinh nghiệm: ・ITスキル:Web(PHP5)開発経験3年以上                     ・ソースコードのバージョン管理経験   ・データベースを使った開発経験           【尚可・歓迎スキル】 ・CodeIgniterを用いた開発経験  ・PostgreSQLを用いた開発経験               ・SQL、HTML/JavaScriptの実装が可能であること。 
Ngoại ngữ:
7. Thời gian làm việc: Thời gian làm việc:
Thời gian làm thêm:
Thời gian nghỉ:
8. Hồ sơ & phỏng vấn: Hạn nộp hồ sơ:
Hình thức phỏng vấn:
Thời gian phỏng vấn:
9. Thông tin khác:
10. Người phụ trách: Đang cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *