GIỚI

THIỆU

KỸ

LÀM

VIỆC

TẠI

NHẬT

BẢN

HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Với việc già hóa dân số, đất nước Nhật Bản ngày càng cần số lượng lao động cực lớn. Vì lí do đó mà diện kỹ sư đi Nhật đang nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động trong thời gian vừa qua. Để giúp bạn giải đáp “Có nên đi Nhật theo diện kỹ sư không?”, chúng tôi sẽ nêu rõ những lợi ích khi đến Nhật diện kỹ sư đi Nhật

QUY TRÌNH GIỚI THIỆU KỸ SƯ ĐI NHẬT

Giúp bạn hiểu và chuẩn bị trước hành trang trước khi sang Nhật làm việc.

CÁC NGÀNH NGHỀ GIỚI THIỆU

Giúp bạn thấy tình hình việc làm bên Nhật Bản và tự đánh giá bản thân có phù hợp với ngành nghề muốn sang Nhật làm việc không?