QUY

TRÌNH

GIỚI

THIỆU

KỸ

ĐI

NHẬT

NHẬN YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu từ đối tác bên Nhật Bản

TUYỂN CHON KỸ SƯ PHÙ HỢP

Tuyển chọn những kỹ sư có các tố chất phù hợp với công việc tại Nhật. Dựa trên các tiêu chí về ý thức, ý chí, học lực, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe,…

ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ỨNG VIÊN

Đào tạo năng lực cần thiết như tiếng Nhật, tác phong trong công việc, ý thức sự nghiệp, văn hóa Nhật để các kỹ sư Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt và có thể cống hiến lâu dài trong công ty Nhật

PHỎNG VẤN – ĐÀM PHÁN MỨC LƯƠNG

Công ty tuyển dụng phỏng vấn, tuyển chọn kỹ sư theo các tiêu chuẩn được đặt ra. Kỹ sư có khả năng đàm phán mức lương tốt nhất

LÀM THỦ TỤC PHÁI CỬ

Khi có quyết định tuyển dụng sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động và xin visa (visa kỹ sư). Xuất cảnh theo đúng ngày giờ đã ký trong hợp đồng